بررسی راهکارهای حضور مؤثر بورس کالای ایران در بازار عراق

نشست بورس کالای ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با...

سفیر جدید ایران استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور عراق کرد

سفیر جدید ایران در بغداد امروز دوشنبه استوارنامه خود را تقدیم فواد معصوم رئیس...

الجعفری: عراقی ها هرگز حمایت های ایران را فراموش نخواهند کرد

وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در اولین دیدار با سفیر جدید ایران، با اشاره...

انتخاب مشاوران عالی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به پیشنهاد دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق-دکتر سید حمید حسینی...

انتخاب دکتر سید حمید حسینی به سمت دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

با تصویب هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دکتر سید...