پست های نوشته شده توسط : مدیر

ولی‌اله افخمی‌راد در دیدار با قائم‌مقام وزارت تجارت عراق با اشاره به توافقنامه‌ای که در سال ۹۳ در بغداد به امضای مقامات دو طرف رسید، گفت: برای افزایش حجم تجارت باید موافقتنامه تجارت آزاد …