پست های نوشته شده توسط : مدیر

نمایشگاه توانمندی های زن عراقی نیز در ایران برگزار می شود

به گزارش هدانا حسین سیاهپوش اظهار کرد: روابط ایران و عراق در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مانند دو خانواده است و رویدادهای مشترک بین این دو خانواده یقینا برای هر دو طرف جذاب و …

سرکنسول ایران دربصره :نمایشگاه توانمندی های زن عراقی در ایران نیز برگزار می شود

حسین سیاهپوش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: روابط ایران و عراق در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مانند دو خانواده است و رویدادهای مشترک بین این دو خانواده یقینا برای …