پست های نوشته شده توسط : مدیر

در حوزه اقتصادی و فرآیند راهبرد سیاسی و امنیتی با چالش مواجه هستیم

به گزارش هدانا، سعید اوحدی دبیرستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق در کنفرانس تجارت ایران و عراق گفت: درحال حاضر در حوزه اقتصادی و فرآیند راهبرد سیاسی و امنیتی با چالش مواجه هستیم. وی ادامه …

تحلیل آل‌اسحاق از وضعیت تجارت و بازرگانی کشور

او را بیشتر به عنوان چهره‌ای اقتصادی می‌شناسند، تا سیاسی. اگرچه در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کاندیداتوری کرده بود و در انتخابات مجلس دهم نیز در لیست نهایی ۳۰ نفره اصولگرایان در …