پست های نوشته شده توسط : مدیر

صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی

بسمه تعالی صورتجلسه  صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عنوان جلسه: دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مکان برگزاری: اتاق مشترک بازرگانی …

۴۲ میلیارد ریال سود حاصل از صادرات نفت گاز به مرزنشینان پرداخت می شود

به گزارش هدانا، عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در جریان دیدار معاون رئیس جمهور از روستای ‘کولان’ و در مسجد این روستا افزود: ۱۷ هزار و ۴۳۱ خانوار در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز شامل این طرح …