پست های نوشته شده توسط : مدیر

فراخوان تشکیل کمیسیون سلامت و گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به اطلاع کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند اولین جلسه کمیسیون سلامت و گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با موضوع انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون در زمان و …