پست های نوشته شده توسط : مدیر

نیمی از صادرات امسال استان قزوین به عراق اختصاص داشته است

به گزارش هدانا، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط خارجی قزوین افزود: عراق از کشورهای هدف استان برای توسعه صادرات به شمار می رود. وی ادامه داد:در تفاهم نامه های منعقد …