تمام پست های موجود در : اخبار ایران و عراق

شرکت نفت بازهم وعده داد/ شروع تولید نفت از آذر تا ۱۲۴ روز آینده

به گزارش هدانا، کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت مهر ماه امسال در گفتگویی با سایت شرکت ملی نفت با تایید آغاز تولید نفت عراق از …