تمام پست های موجود در : اخبار ایران و عراق

مشکلات صادرات به اقلیم کردستان عراق با مذاکره قابل حل است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: صادرات به اقلیم کردستان عراق دارای مشکلات پیچیده ای است که با مذاکرات مرزی می توان این آنها را رفع کرد. به نقل از خبرگزاری مهر، نیره پیروزبخت …