تمام پست های موجود در : اخبار ایران و عراق

عراق سومین بازار تجاری ایران و ضرورت ساماندهی مناسبات بازرگانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، یحیی ال اسحاق در شورای سیاستگذاری همایش تجارت ایران و عراق که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: عراق بعد از امارات و چین سومین بازار …