تمام پست های موجود در : اخبار ایران و عراق

افتتاح مرکز خدمات گردشگری مرز مهران با حضور معاون سازمان میراث فرهنگی

استاندار ایلام گفت: آژانس‌های گردشگری کشور عراق برای ساماندهی گردشگران در مرز بین‌المللی مهران، باید همکاری بیشتری با طرف ایرانی داشته باشند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهندس «محمدرضا مروارید» در نشست ساماندهی گردشگران …

مرز مهران رتبه اول ورود گردشگر به داخل کشور را دارد

معاون گردشگری میراث فرهنگی کشور گفت: مرز مهران رتبه اول ورود گردشگر به داخل کشور را دارد. به نقل از خبرگزاری مهر، مرتضی رحمانی موحد امروز در نشست ساماندهی گردشگران ورودی مرز مهران اظهار …