تمام پست های موجود در : اخبار ویژه

سفیر جدید ایران استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور عراق کرد

سفیر جدید ایران در بغداد امروز دوشنبه استوارنامه خود را تقدیم فواد معصوم رئیس جمهور عراق کرد. به نقل از خبرگزاری ایرنا، فواد معصوم پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید ایران در عراق، با …