تمام پست های موجود در : اخبار ویژه

توصیه دکتر آل اسحاق به فعالان اقتصادی: بازار عراق را از دست ندهید

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت : بازار عراق از فرصت های بی بدیل برای توسعه سرمایه گذاری، تجاری، اقتصادی و … برخوردار است وفعالان اقتصادی در جهت گسترش حضور در این …