تمام پست های موجود در : کمیسیون ها

برگزاری جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات“ اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور اعضا و میهمانان مدعو در تاریخ  17 اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق …

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ پنجمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق مشترک ایران …

صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی

بسمه تعالی صورتجلسه  صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عنوان جلسه: دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مکان برگزاری: اتاق مشترک بازرگانی …