تمام پست های موجود در : کمیسیون ها

برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ دوم خرداد ماه سال جاری در محل سالن جلسات و با حضور دکتر سید حمید حسینی-دبیرکل اتاق مشترک …

کیسیون انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در محل سالن جلسات این اتاق بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ ۰۱/ ۱۳۹۶/۰۳ برگزار شد. بحث پیرامون حضور شرکت های ایرانی در پروژه های حوزه …

برگزاری جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات“ اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور اعضا و میهمانان مدعو در تاریخ  17 اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق …