تمام پست های موجود در : کمیسیون ها

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ پنجمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق مشترک ایران …

صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی

بسمه تعالی صورتجلسه  صورتجلسه دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عنوان جلسه: دومین جلسه کمیسیون انرژی (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مکان برگزاری: اتاق مشترک بازرگانی …

صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ چهارمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرک اتاق مشترک بازرگانی …