تمام پست های موجود در : کمیسیون حمل ونقل و گمرکات

برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ دوم خرداد ماه سال جاری در محل سالن جلسات و با حضور دکتر سید حمید حسینی-دبیرکل اتاق مشترک …

برگزاری جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات“ اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور اعضا و میهمانان مدعو در تاریخ  17 اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق …

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ پنجمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق مشترک ایران …