تمام پست های موجود در : کمیسیون حمل ونقل و گمرکات

صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ چهارمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرک اتاق مشترک بازرگانی …

صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ سومین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق ایران و …

برگزاری اولین جلسه کمیسیون حمل ونقل و گمرکات

اولین جلسه کمیسیون حمل ونقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ، با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون ، امروز با استقبال گسترده اعضاء ، در محل اتاق مشترک برگزار گردید،دراین جلسه …