تمام پست های موجود در : کمیسیون صنعت و معدن

برگزاری جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با حضور اعضای این کمیسیون و محمدرضا منصوری – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  روز ۲۳ خرداد  ماه سال جاری …