برگزاری اولین جلسه کمیسیون حمل ونقل و گمرکات

اولین جلسه کمیسیون حمل ونقل و گمرکات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ، با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون ، امروز با استقبال گسترده اعضاء ، در محل اتاق مشترک برگزار گردید،دراین جلسه آقای دکتر آل اسحق رئیس اتاق مشترک، استقبال گرم اعضا راستود واستمرارحضورایشان درجلسات کمیسیون را خواستارشد و سپس اداره جلسه رابه آقای اسدپور عضوهیأت مدیره اتاق مشترک سپرد. پس از برگزاری انتخابات،  ریاست و نواب رئیس کمیسیون انتخاب شدند، که به شرح ذیل اعلام میگردد:

نام و نام خانوداگی سمت در کمیسیون مسئولیت
 سعید عبدالهی رئیس کمیسیون نماینده شرکت شیب
 مهوش نیکپور نایب رئیس اول کمیسیون نماینده شرکت کوله بار
 قربان جعفرزادگان نایب رئیس دوم کمیسیون نماینده شرکت شرکت دانیال ترابر

برچسب ها :

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد