برگزاری اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ، با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون ، با حضور اعضاء ، در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.دراین جلسه که به ریاست آقای دکتر آل اسحق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد ، ایشان ضمن خیر مقدم به اعضاء ، استمرار حضور ایشان درجلسات کمیسیون را خواستار شدند و پس از برگزاری انتخابات، ریاست و نواب رئیس کمیسیون انتخاب شدند، که به شرح ذیل اعلام میگردد:

نام و نام خانوداگی سمت در کمیسیون مسئولیت
فاطمه شعبانی رئیس کمیسیون عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق
محمد گل محمدی نایب رئیس اول کمیسیون نماینده شرکت عقاب
مریم رجبی راد نایب رئیس دوم کمیسیون نماینده  شرکت فرین فر

برچسب ها :

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد