انتخاب دکتر سید حمید حسینی به سمت دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

429920951_65160

با تصویب هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دکتر سید حمید حسینی از اعضاء هیأت مدیره به عنوان دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق انتخاب شد و دکتر یحیی آل اسحاق، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق رسماً ایشان را به عنوان دبیرکل اتاق به امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران معرفی نمود.

از جمله سوابق اقتصادی ایشان می توان به عضویت در هیأت مؤسسین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عضویت در هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و سمت خزانه دار آن اتاق به مدت چهار سال، سوابق موفق تشکلی و همکاری و همراهی با آقای دکتر آل اسحاق اشاره نمود.

شایان ذکر است دکتر حسینی از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی بوده و در کارنامه اقتصادی و مدیریتی ایشان ریاست چهار ساله هیأت مدیره تشکل مذکور و عضویت در هیأت مدیره فعلی این تشکل بزرگ صادراتی کشور و عناوین صادرکننده نمونه کشور درسالهای ۷۹ و ۸۱ حائز توجه می باشد.

امیداست در سال پیش رو  با حضور ایشان شاهد ارتقاء روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق باشیم.

پست های مرتبط ...

با عرض پوزش ، امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد