دبیرخانه

final3


 

 photo_2016-09-02_22-54-59

مهدی کرمی پور مقدم ———————– دبیر کل


photo_2016-09-02_22-55-05

 زهرا شرقی ———————————– امور اعضا


photo_2016-09-02_21-43-41

حمید رضا اردستانی————————— امور مالی


photo_2016-09-02_22-57-17

احمد خورشیدی ————————– مشاور رسانه ای


photo_2016-09-02_21-43-38

 اسرا زاهد پویا ———————————– امور اداری

آخرین ویدئوها

فرصت های بازرگانی در عراق

کمیسیون ها

درباره ما