برچسب ها : عراق

رسانه بازوی اصلی حضور ایران در بازار عراق

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در همایش راهکارهای حضور رسانه‌ای و تبلیغات در بازار عراق گفت: در آینده نه چندان دور وضعیت عراق به دلیل شرایط امنیتی بهتر خواهد …